پیکر تراشی

شامل ابدومینوپلاستی، لیپوماتیک(شکم،پهلو،ران،بازو)، ایجاد ساعت شنی_تزریق ژل و چربی به باسن(برزیلی)و انواع جراحی های پلاستیک در کلینیک ایران زمین مشاوره ودر مرکز جراحی افق انجام میگردد.