کاشت ابرو

به معنای استفاده و برداشت از موهای طبیعی سر افراد و انتقال و کاشت آنها در محل ابرو میباشد.
این روش برای افرادی که خواستار ابروهای پرپشت و زیبا و طبیعی هستند و موهای ابروی خودشان را به دلایلی از دست داده اند و یا ابروهایی کم پشت دارند مناسب ترین روش است. شما میتوانید با کاشت موی ابروی طبیعی روی تاتوهای قبلی خود حالت چهرتون رو به کل عوض کنید و سالها جوانتر از سن خود به نظر برسید.